O nouă soluţie de automatizare

Produsă de partenerul Computer Associates, soluţia CA Server Automation este o soluţie integrată de management centre de date care automatizează provizionarea şi configurarea sistemului de operare, componentelor de stocare date, reţea şi aplicaţii peste medii de cloud fizic, virtual şi public.

Soluţia simplifică enorm, conform producătorului, operaţiunile serverelor şi sarcinile de management sisteme, în acelaşi timp crescând viteza şi acurateţea de furnizare servicii IT.

Soluţia a fost creată ca urmare a noilor provocări cu care se confruntă echipele IT în termeni de maximizare a utilizării serverelor şi eficienţei. Ca atare, multe organizaţii caută o abordare de management holistică în legătură cu provizionarea serverelor fizice şi virtuale. A apărut nevoia unei soluţii cuprinzătoare care să integreze şi să automatizeze procesele de provizionare, să standardizeze configurările şi să simplifice fluxurile de lucru pentru gestionarea cu succes a complexităţii mediilor de centre de date.

În acest context, CA Server Automation permite echipelor IT să construiască servicii de afaceri într-o manieră fiabilă, repetabilă şi automatizată. Soluţia unifică provizionarea de servicii peste platforme Windows, Unix şi Linux, şi oferă management centralizat pentru infrastructuri cloud fizice, virtuale şi publice.

Soluţia suportă provizionarea de servicii multi-tier şi oferă posibilitate de alegere a metodelor de provizionare astfel încât să fie acoperite orice fel de nevoi particulare, aici fiind incluse instalările, provizionarea bazată pe şabloane şi capabilităţi de imagini rapide ale serverelor. Suportă orice tip de migraţii precum şi cele mai multe platforme existente. În plus, oferă capacitatea de scalare şi executare de sute de migraţii simultane.

CA Server Automation face parte şi din CA Automation Suite for Data Centers şi CA Automation Suite for Clouds, care oferă o abordare modulară a automatizării ce include şi produse deja construite precum CA Process Automation, CA Configuration Automation, CA Service Catalog, CA Network Automation şi CA AppLogic.

SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.