Fonduri Structurale

  • UNIUNEA EUROPEANĂ

    UNIUNEA EUROPEANĂ

  • GUVERNUL ROMÂNIEI

    GUVERNUL ROMÂNIEI

  • Instrumente Structurale 2007 - 2013

    Instrumente Structurale 2007 – 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Business to Business solution

Titlu proiect:

Implementarea unei platforme integrate B2B in cadrul S.C. SolvIT Networks S.R.L

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”