Un nou ajutor pentru firme

Nu mai e o noutate faptul că managementul identităţii începe să ocupe locul central în sfera asigurării securităţii informatice. Însă pentru gestionarea eficientă a riscurilor asociate identităţii şi accesului, acestea trebuie să fie mai întâi măsurate şi înţelese.

Pentru a veni în ajutorul responsabililor IT în acest sens, RSA, una din cele mai prestigioase firme de securitate informatică, a lansat recent Identity and Access Management Risk Intelligence Index, un nou calculator interactiv proiectat să măsoare maturitatea şi eficienţa proceselor curente de management al identităţii şi riscului dintr-o firmă.

Conform RSA, noul calculator poate contribui la evoluţia managementului securităţii şi riscului pentru a sprijini transformarea digitală bazată pe identitate. De asemenea, el poate ajuta la înţelegerea şi furnizarea unui răspuns adecvat la ameninţări legate de identitate în cadrul organizaţiei. Nu în ultimul rând, indexul poate ajuta la menţinerea unui statut adecvat de conformitate într-un ecosistem de reglementare tot mai complex

Prin luarea în considerare a mai multor factori, incluzând nevoile de conformitate, distribuţia geografică a organizaţiei, complexitatea acesteia, dimensiunea, infrastructura IT şi mărimea forţei de muncă de la distanţă, indexul ajută la evaluarea provocărilor din calea implementării unui program extensiv de management al riscului identităţii. Ulterior, indexul cuantifică baza statusului identităţii, accesului şi conformităţii printr-o serie de întrebări legate de apetitul pentru risc, buget şi vizibilitatea asupra controalelor accesului, privilegiilor legate de acces, riscurilor legate de terţe părţi, utilizarea activelor IT şi altele.

Indexul foloseşte toate aceste informaţii pentru a calcula un scor general care măsoară practicile curente de management al identităţii şi riscului din organizaţie. Rezultatele sunt împărţite în patru cadrane, de la practici negestionate la practici optimizate. În plus, indexul furnizează scoruri pe domenii de risc, aici fiind incluse riscul operaţional, riscul de securitate informatică, guvernanţa faţă de terţe părţi şi auditul. Organizaţiile pot folosi aceste scoruri pentru a trasa o linie de situaţie curentă în scopul de a fixa obiective pe termen lung şi de a prioritiza schimbările necesare îmbunătăţirii situaţiei.

SolvIT Networks distribuie soluțiile de securitate IT, risc si conformitate ale RSA, Divizia de Securitate a EMC, ajutând la reușita celor mai importante organizații prin rezolvarea celor mai complexe și mai sensibile provocări privind securitatea.

Posted in: