Oficiul pentru Spălarea Banilor va avea un nou sistem IT

SolvIT Networks a câștigat licitația pentru furnizarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a unui sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, proiect care urmărește consolidarea capacității instituției în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Contractul a fost semnat pentru suma 12,59 milioane de lei, fără TVA, de la un estimat de 12,85 milioane de lei, fără TVA.

Cu o durată de 13 luni, proiectul va permite modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare, automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare, eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN (Rapoarte Tranzacții Numerar) și RTE (Rapoarte Tranzacții Externe) preluate zilnic de la entitățile raportoare, precum și evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite.

Sistemul IT va permite și gestiunea electronică a rapoartelor de tranzacții suspecte, generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc, precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din scenariile de detecție.