O nouă soluţie pentru siguranţa accesului la date

Transformarea digitală nu mai este un moft, ci a devenit o necesitate pentru firme ca ele să rămână competitive pe piaţă. Însă acest fenomen înseamnă simultan şi creşterea vulnerabilităţilor în faţa atacurilor infractorilor. Iar una din cele mai vulnerabile zone este cea a managementului identităţii, o zonă esenţială pentru accesul la date din partea diverselor părţi interesate.

Responsabilii de management al identităţii se văd tot mai presaţi să obţină metode sigure de a vedea cine are acces la ce anume, de a identifica şi prioritiza riscurile de identitate pe măsură ce ele apar şi de a ţine pasul cu regulile de conformare la multe politici şi reglementări existente. De aceea, firmele în era digitală au nevoie mai mult ca oricând de informaţii utile ca să fie sigure că adresează acele riscuri legate de acces care contează cel mai mult.

Luând în considerare toate cele de mai sus, RSA, unul din cei mai importanţi furnizori globali de soluţii de securitate, a dezvoltat soluţia Identity Governance and Lifecycle, o soluţie care transformă accesul securizat pentru firme pe măsură ce ele parcurg etape ale transformării digitale şi ajută la păstrarea conformităţii cu reglementările în vigoare.

Soluţia oferă vizibilitate aprofundată la nivel granular pentru fiecare aplicaţie folosită de firmă şi pentru fiecare utilizator. Prin aceasta se asigură cunoaşterea permanentă a accesului în reţea din punct de vedere al cine are acces la ce anume şi ce anume se poate face cu accesul respectiv. Un astfel de lucru este extrem de important în special pe măsură ce IoT şi automatizarea proceselor de afaceri îşi vor mări ponderea în cadrul firmei moderne. Mai mult, înţelegerea nivelului de acces pe care maşinile îl au pentru a se conecta la alte dispozitive şi aplicaţii va deveni tot mai critică în asigurarea protecţiei întregii infrastructuri digitale.

Printre beneficiile majore ale soluţiei se numără controlul şi vizibilitatea asupra accesului utilizatorilor, luarea de decizii informate legate de riscurile de securitate, creşterea eficienţei operaţionale la costuri reduse, întărirea securităţii firmei şi a măsurilor de respectare a conformităţii cu reglementările.

Până la urmă, controlul identităţii în noua eră digitală nu mai reprezintă doar un apanaj exclusiv al IT-ului, ci o componentă critică de securitate pentru gestionarea riscului digital. RSA a dezvoltat această soluţie pentru a permite clienţilor să elimine punctele albe legate de managementul identităţii într-o manieră automatizată orchestrată.

În combinaţie cu o altă soluţie de la RSA, Archer Suite, noua soluţie permite echipelor care se ocupă de gestionarea riscurilor în firme să minimizeze riscurile legate de aplicaţii şi identitate pentru uşurarea deciziilor de acces ale angajaţilor şi terţelor părţi legate de riscuri. În acelaşi timp, utilizată împreună cu o altă soluţie dezvoltată de RSA, NetWitness® Platform, noua soluţie permite echipelor din centrul de operaţiuni legate de securitate să obţină informaţii mai valoroase legate de incidente şi activităţile de remediere a acestora prin oferirea unei imagini holistice a accesului şi drepturilor de acces în caz de atacuri informatice bazate pe identitate.

Soluția Identity Governance and Lifecycle este distribuită în România de SolvIT Networks.

Posted in: