Nouă platformă de securitate VMRay

VMRay Platform v4.1.0 încorporează multe caracteristici noi şi îmbunătăţiri, care întăresc protecţia şi capacitatea de analiză a ameninţărilor informatice. Una din aceste caracteristici noi este noua abilitate de a verifica semnătura digitală a executabilelor portabile în timpul analizei statice. Platforma face acest lucru prin verificarea Listei de Revocare Certificate (LRC) relevante. În cazul în care certificatul de semnare a fost revocat, platforma va declanşa anularea cererii.

O altă caracteristică este aceea de regenerare inteligentă a rapoartelor. Ea întăreşte eficienţa detecţiei în situaţii în care mostrele de rapoarte analizate anterior trebuie reanalizate astfel încât să se poată aplica noi reguli de detecţie disponibile sau actualizări de semnături digitale.

O altă caracteristică nouă este actualizarea conectorului platformei pentru MISP, soluţia open-source de diseminare a informaţiilor legate de malware. Noul conector facilitează importul de informaţii decizionale şi artifacte generate în cursul analizei dinamice.

Nu în ultimul rând, platforma întăreşte capabilităţile de notificare prin e-mail asupra tuturor produselor componente: VMRay Analyzer, VMRay Detector şi VMRay Email Threat Defender. Prin aceste notificări, utilizatorii vor putea vizualiza informaţii utile direct în cadrul notificărilor. Clienţii care folosesc platforma on-premises pot lesne construi şi particulariza conţinutul notificărilor pentru scopuri şi audienţe diferite folosind blocuri predefinite de informaţii şi/sau HTML.

În fine, noile caracteristici ale platformei înlesnesc sarcina departamentelor IT de implementare a politicii de securitate şi de conformare cu standardele şi cerinţele de reglementare. Astfel, cei responsabili pot configura şi aplica o politică de calitate, durată de utilizare şi refolosire a parolelor fără input de la utilizatorii finali, şi pot întări protecţiile existente bazate pe IP prin configurarea unei politici de dezactivare temporară a unei conexiuni aflată sub atac.

Noua platformă este distribuită în România și Serbia de compania SolvIT Networks.

Posted in: