Minimizarea riscului pe bază de analiză comportamentală

NetWitness Detect AI este o ofertă de tip SaaS nativă în cloud ce foloseşte analiza avansată de comportament şi instrumente de machine learning pentru dezvăluirea rapidă de ameninţări necunoscute.

Soluţia fructifică datele din reţea, cele de la punctele de acces şi cele legate de conectare captate de platforma NetWitness pentru a genera o bază a comportamentelor şi utilizării IT dintr-o organizaţie şi pentru a identifica devieri care sugerează comportamente suspecte şi ameninţări sofisticate.

Soluţia este uşor de instalat, întrucât are nevoie de hardware minim pentru instalare şi gestionare. Nu există cerinţe speciale de infrastructură sau nevoia de acordare manuală a algoritimilor, şi este simplu de administrat.
is a cloud-native SaaS offering that uses advanced behavior analytics and machine learning to quickly reveal unknown threats. It leverages network, endpoint and log data captured by NetWitness Platform to create a baseline of an organization’s behaviors and IT usage and to identify deviations that indicate suspicious behavior and sophisticated threats.

Procesarea datelor începe la câteva ore de la instalare, ceea ce face facile definirea unui nivel de bază de comportament şi începera detectării de anomalii de risc ridicat. Soluţia dispune de un model inovator de scoring al riscului, care se axează pe cei mai înalţi indicatori de risc pentru analişti. În acelaşi timp, ea rafinează automat şi regulat algoritimii proprii de machine learning pentru monitorizarea permanentă a ameninţărilor, fără a fi nevoie de reguli, semnături sau manuale de analiză.

Capacitatea de a monitoriza utilizatorii, reţeaua şi comportamentele în punctele de acces pe o singură platformă cloud-native prin folosirea de algoritmi de machine learning nesupravegheaţi de la distanţă face din NetWitness Detect AI o alegere potrivită în era digitală pentru surprinderea ameninţărilor sofisticate necunoscute care au ajuns să genereze atât de multe riscuri digitale pentru organizaţii.

Soluţia este distribuită în România de compania SolvIT Networks.