ASF va fi pregătită tehnic împotriva atacurilor cibernetice și pierderii datelor

SolvIT Networks va furniza Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în urma unei licitații, o soluție IT de prevenire a pierderii datelor (Data Loss Prevention). Contractul atribuit are o valoare de 514.727,11, fără TVA.

“Eficientizarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, identificarea cât mai rapidă și cu cât mai mare acuratețe a anumitor date și asigurarea trasabilității acestora la nivelul ASF se realizează prin adoptarea și dezvoltarea unor măsuri tehnice care au în vedere optimizarea infrastructurii IT și implementarea unor soluții software care să permită atât buna desfășurare a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, cât și gestionarea efectivă a solicitărilor persoanelor vizate. Măsurile tehnice vizează atât prevenirea și contracararea riscurilor și atacurilor cibernetice asupra infrastructurii informatice, cât și modernizarea instrumentelor de prelucrare electronică a datelor cu caracter personal prin adoptarea unor soluții de tip Data Loss Protection (DLP), Data Warehouse, Business Intelligence, care să contribuie la eficientizarea activităților de prelucrare și la asigurarea respectării principiilor fundamentale de prelucrare a acestor date”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Licitația a fost inițiată ca urmare a intrării în vigoare, după 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR.

Citiți mai mult pe Profit.ro.