O nouă platformă anti-fraudă

Platforma asigură vizibilitate continuă end-to-end a itinerariului parcurs de client pe toate canalele digitale. Ea foloseşte analiza multiplă de detectare a fraudelor (comportamentul clientului, starea dispozitivelor, efectuarea de tranzacţii etc.) pentru a permite identificarea timpurie a ameninţărilor şi permite setarea de răspunsuri automate pentru oprirea unor astfel de atacuri.

Răspunsurile sunt configurate prin intermediul platformei sub forma unei serii de acţiuni executate atunci când nivelul de risc depăşeşte un prag stabilit. Cleafy funcţionează fără a avea nevoie de modificarea serviciilor pentru aplicaţii şi este complet transparent pentru utilizatorul final, deoarece nu necesită niciun fel de agent instalat pe dispozitivul acestuia.

Soluţia furnizează capabilităţi de protecţie în faţa ameninţărilor şi poate fi integrată cu orice altă tehnologie, cum ar fi sisteme de autentificare bazate pe risc, sisteme de management informaţii şi evenimente de securitate, sisteme de monitorizare tranzacţii, şi aşa mai departe. Ea este capabilă să detecteze şi să analizeze atacuri avansate bazate pe vectori de atac precum Man-in-the-Browser (MITB), Man-in-the-Middle (MITM), RAT-in-the-Browser, App Repackaging, SMS Grabbing, Mobile Overlay şi mulţi alţii. De asemenea, ea poate detecta malware-ul generic, scenariile de phishing/pharming şi Web Scraping

Abordarea detectării fraudelor online se bazează pe monitorizarea continuă a traficului aplicaţiilor şi evaluarea în timp real a riscurilor. Pe baza unui scoring de risc în timp real, Cleafy poate activa automat răspunsuri adaptate la ameninţări, aici incluzând protecţia dinamică a aplicaţiilor, conform tabelului de securitate predefinit.

Soluţia analizează traficul generat între utilizatorul final şi serverul de aplicaţii peste toate canalele digitale, chiar înainte de conectare, de la sosirea pe pagina web principală sau deschiderea aplicaţiei mobile până la încheierea sesiunii. Informaţiile despre comportamentul utilizatorului final, dispozitivul folosit, conţinutul afişat, sesiune şi trafic sunt trimise în timp real platformei spre analiză.

Funcţionalitatea soluţiei se bazează pe patru piloni care acţionează în timp real: vizibilitatea end-to-end a itinerariului clientului în toate canalele digitale, analiza multi-diimensională, corelarea evenimentelor, sesiunilor şi analizelor tuturor canalelor digitale, integrarea fluidă cu soluţiile terţe (cum ar fi trimiterea de alerte prin e-mail, trimiterea de informaţii prin REST API etc.).

Soluția Cleafy este distribuită în România de compania SolvIT Networks.